77017

Saldırılar

MORIHEI UESHIBA’NIN Aikido’yu öğretmek için halka ders vermeye başladığı ilk zamanlarda, öğrencilerinin çoğu UESHIBA gibi başka savaş sanatlarında da çalışmışlar ve bunlarda da usta seviyelerindeydiler ve doğru biçimde saldırmayı da iyi biliyorlardı. Dolayısıyla UESHIBA nın ilk derslerinde, öğrencilerine saldırı dersleri verdiği pek görülmez. Bundan ötürü de,  UESHIBA’NIN öğrencilerinin yolunu izleyen çağdaş Aikido Dojo’larında genellikle çalışmalar saldırı teknikleri üzerine yoğunlaşmaz. Ancak yine de öğrenciler, uygulanabilir Aikido tekniklerine ait çeşitli saldırıları yöntemlerini öğrenirler. Aikido’da saldırıların, kimi sanatlarda olduğu ölçüden çok daha az çalışılmasına rağmen, gerçek saldırıların doğru çalışmaya ve başarılı bir Aikido tekniği öğrenmek için de, saldırı tekniğinin etkili uygulanmasına ihtiyacı vardır. Böylece çalışmalarda “ Hilesiz “ saldırıların önemli olduğu düşünülür


    Hilesiz bir saldırıda amaç güçlü, gerçek bir vuruş, yakalama veya tutmalarda ise tutulan noktayı kıpırdatmayan ( İtme veya çekme olmayan, bir noktada zapteden ) etkili bir tutuş olmalıdır. Saldırının hızı, gücü ve kalitesi UKE nin tecrübesine bağlıdır. Savunmanın hızı ve fırlatmanın gücü ise saldıranın hızına ve gücüne bağlıdır. Saldırı ( Vuruş, darbe, yakalama veya TORI nin hareket serbestîsini sınırlama ) hızlı da olsa, yavaş da olsa, saldırıya karşı koyuş ve devam eden kontroller saldırı karakteristiğine uyumlu olmalıdır. Yine de saldırıların sırrı saldıranın ( UKE nin ) niyetinde ve davranışlarında gizlidir. Ve unutulmamalıdır ki bir Aikido çalışmasının yarısı saldırı, yarısı da savunma esaslıdır. Eğer saldırı gerçekçi değilse, etki x tepki prensibi gereği, savunma da gerçekçi olamaz. Günlük çalışmalarda uygulanan Aikido saldırıları:
A- SHOMEN UCHI ( Yukarıdan aşağı doğru alına / tepeye vuruş )
B – YOKOMEN UCHI ( Başın yanına ve / veya boyun’a yandan, yatay veya açılı vuruş )
C – MUNE TSUKI ( Göğüse doğrudan yumruk vuruşu )
D – GUNMEN TSUKI ( Çeneye ya da yüze doğrudan yumruk vuruşu )
Gibi vuruşlar şeklindedir.
Tutuşlar ise:
A – KATATE DORİ (JUNTE: Ters isimli ellerin tutulması, KOOSA: Aynı isimli ellerin tutulması)
B – MOROTE DORI ( UKE’NİN iki elle TORI nin bir elini tutması )
C – RYOTE DORI ( UKE’NİN her iki eli ile TORI nin karşılıklı her iki elini tutması )
D – ERI DORI ( UKE’NİN, TORI’NİN yakasını tutması )
E – KATA DORI ( UKE’NİN, TORI’NİN omzunu tutması )
V.s. gibi stilize edilmiş çeşitli tutuşları içerir.UCHI yani vuruşların ( Darbelerin ) çoğu kılıç veya diğer klasik silâhlarla yapılan vuruşlara ya da dürtüşlere benzerlik gösterirler. Rakibin tutuşunun amacı, tutarak zapt etmek ve vurmaktır. Ya da bir rakip tutar başka bir rakip vurur. Tekmeler nadiren, örneğin UKE, HANMI duruşunda durmuyorsa kullanılır. Ya da çok sıkı bir tutuşta ATEMI olarak kullanılır. Ancak tekmeler genellikle temel müfredatın bir parçası değillerdir. KIHON WAZA denilen temel teknikler, hemen, hemen her çeşit saldırı için uygun savunma teknikleridir. Çoğu Aikido tekniği de, uygulamada ön şart olarak tutulma yerine, aniden tutuş uygulanarak saldırı tekniği haline dönüştürülebilir. Ya da saldırana karşı ani bir ATEMI neticeyi belirler. Karşı tarafın tutuşu da, çoğu zaman, ön savuşturma yapamamamız için, bizi bir an sabitleyip vurmak içindir. Tutuşların bir kısmı da birinin bizi tutup, bir başka birisinin bize vurması içindir. Saldırıları engellemek için bazı okullar sadece kuşak imtihanı tekniklerinin kalıplarını ( Temel teknik formları “  KIHON WAZA “ ) çalışma müfredatı olarak kullanırlar. Ayrıca yeni başlayanlara da sadece temel teknik formlarını öğretirler. Temel tutuşlar ve vuruşlar, temel pratikler için daima iyi neticeler verirler. Çünkü UKE ile bağlantıları gayet net ve güçlüdür. Ayrıca zihinsel iletişimi, vücudun biyomekaniğini ve her an farklı şekilde gelişen kuvvet ( Vektör ) çizgilerini izlemek ve irdelemek daha kolaydır. Bütün bunların yanı sıra bir de yukarıda işaret edildiği gibi, ATEMI veya bir Aikido tekniğini uygulama sırasında kullanılan vuruşlar konusu vardır. ATEMI’NİN rolü ve önemi Aikido da bazı tartışmalara konu olmaktadır. Kimileri ATEMI’Yİ sadece tekniklerin uygulanma dersi sırasında etkinliği arttırmak için hayati noktalara yapılan vuruşlar olarak yorumlamaktadırlar. Diğerleri ise ATEMI’Yİ özellikle yüze vurmanın amaçlandığı zamanlarda ( Örneğin TANTO çalışmalarında ) kullanılan oyalama veya şaşırtma metotları olarak görmektedirler. Örneğin, bir saldırı ile bir Aikidoka bir vuruşa maruz kaldığında, saldıranı oyalamak ya da onun zihnini karıştırmak, onu geçici olarak şok etmek için, şiddetini tecrübesinin belirleyeceği anî bir vuruş yapabilir. ATEMI yalnızca yumruklarla ya da tekmelerle yapılmaz. Bunların yanında omuzlarla dirsekle ya da kolun daha geniş bir kısmıyla veya bir vücut çalımıyla yüklenme şeklinde yapılan, karşı tarafı şaşırtan hareketler olarak yorumlanabilir. Hemen hemen tüm saldırılar, ATEMI’NİN beklenmedik uygulamalarından kesinlikle etkilenirler ve amacına ulaşamazlar. ATEMI hakkındaki pek çok söz, kesin içerikleri nakledenlere göre fazlasıyla değişmesine rağmen, MORIHEI UESHIBA’YA atfedilir. ATEMI WAZA, Aikido da orijinal bir bölümdür.