77017

Tarih

AIKIDO ismi Japon dilinde, yukarıda görüldüğü gibi 3 KANJI karakteri ile yazılırken, batı dillerinde de, AI, KI, DO heceleri ile ya da doğrudan AIKIDO şeklinde yazılır. Ancak bu kelime, Japon dilinin gereği olarak, bu üç karakter bir araya geldiğinde; çoğunlukla, ahenk, uyum, birleşme, ruh, evrensel enerji ve yol mahiyetinde bileşik bir anlam kazanır ve batı dillerine de bu bileşik anlamdan tercüme edilir. Bu nedenle Aikido, genelde dilimize, “ KI ile uyumlu olmanın yolu “ şeklinde ya da “ evrensel enerji ile bir olmanın yolu “ şeklinde tercüme edilmektedir. Karakterlerin birlikteliğinin bir diğer yaygın yorumu da “ harmoni, ruh, yol “ dur. KI’NİN Japon dilinde ruhani bir anlamı vardır. Bu bağlamda Aikido: ( Yaratılışla ) ruhsal ahengin yolu anlamına da gelebilir.

 
     

Her iki yorumdaki ruhani muhteva da, Aikido tekniklerinin barışçı olduğunu, saldırganı engellemek için saldırıya direnmeyip, saldırı enerjisini uygun yöne yönlendirerek ve kontrol ederek, saldırgan üzerinde kontrolü sağlamak amacı ile tasarlandığına dikkat çekmektedir. ( Bu iki yorum da o kadar Japon savaş düşüncesi ruhuna uygundur ki, sonuçta savaş ruhların savaşıdır. Ve ruhların bağlısı, zekâlar ve bedenler, bedenlerin bağlısı silâhlar ve diğer savaş aletleri bu yolda, kazanma amacı için sadece ustalıkla kullanılması gereken birer savaş aracıdır. ) Yine de Aikido’nun anlamını, AIKI’NİN derin anlamının içerisinde aramak gerekir. Ve her şey KI kavramında düğümlenir ya da çözümlenir. Bu yolda Aikido için benzetmelerle anlatımlar yapılırken sıkça şu örnek anlatılır. Kalın ve kaba yapıya sahip meşe ağacının sert dalları, kuvvetli rüzgâr karşısında direndiği için, rüzgârın kuvveti karşısında dalları kırılırken, zarif ve esnek yapılı söğüt ağacının dallarının fırtınada rüzgârın kuvvetine direnmeyip, uyum sağlayarak eğilip bükülür. Ve fırtınadan sonra söğüt ağacının zarar görmeden tekrar eski durumuna dönmesi örnek olarak gösterilir. Bu anlatım AIKI’DEKİ esneklik ile KIAI’DEKİ sertliğin mukayesesinin doğadan bir örnekle anlatımıdır.

 

MORIHEI UESHIBA’NIN son savaş sanatı öğretmeni, birçok savaş sanatındaki uzmanlığının yanı sıra, ünlü bir DAITO RYU AIKI JUTSU ustası olan SOKAKU TAKEDA’DIR. MORIHEI UESHIBA da, Aikido’yu kurarken temelde DAITO RYU AIKI JUTSU’DAN esinlenmiştir. Bunun yanında YARI ( Mızrak ) JO ( 120 – 135 cm uzunluğunda bir Japon savaş sopası ) ve muhtemelen JUKEN’ E ( Süngü veya kasatura takılmış tüfek ) ait talim hareketlerini birleştirdi. Ancak AIKIDO nun içeriğindeki en güçlü etki KATANA’YA ( Büyük Japon kılıcı ) aittir. Çünkü pek çok şekilde, Aikido pratisyenleri ellerinde kılıç olmadığı halde adeta kılıç kullanan savaşçılar gibi hareket ederler. Aikido vuruşlarının, SHOMEN UCHI, YOKOMEN UCHI ve TSUKI gibi darbelerin kökeni ise tarihsel kesici, dürtücü silahların saldırı usullerine dayanır. Tutuşların arkasındaki anlam ise tamamen, elinde kesici dürtücü bir silâh bulunan saldırganın silâhlı elini / ellerini, ya da saldırganı zaptetmek için tümüyle bedenini tutmaktır. Günümüzde bazı Aikido okulları, tamamen silahsız eğitim verirken, IWAMA RYU gibi bazı okullar genellikle BOKEN ( Tahta kılıç ), JO ve TANTO ( Tahta bıçak ) gibi Aikido silahlarına önemli ölçüde zaman ayırırlar. Aikido’nun bazı kollarında tüm teknikler hem silâhlı, hem de silahsız olarak uygulanabilir.

Aikido Japonya’dan Batı’ya, MINORU MOCHIZUKI’NİN 1951’de Fransa’ya yaptığı bir gezi ile tanıtıldı. Amerika’da ise 1953’te KENJI TOMIKI ve aynı yıl, ondan kısa bir müddet sonra, KOICHI TOHEI tarafından tanıtıldı. Bu ülkeleri, Avrupa’da 1955’te İngiltere, 1965’te Almanya, yine aynı yıl, Avustralya izledi. Ülkemizde ise Aikido 1972’den itibaren, 1983’e kadar LEMİ BAĞDATLILAR tarafından tanıtılmıştır. 1983 yılında 5. DAN SHIHAN KENJI KUMAGAI’NİN gelişi ile birlikte, KENJI KUMAGAI tarafından resmî Aikido dersleri verilmeye başlamıştır. Resmî AIKIKAI tarzı Aikido’yu ülkemizde tanıtan kişi, LEMİ BAĞDATLILAR’IN da Aikido öğretmeni olan, Japon uyruklu, SHIHAN KENJI KUMAGAI’DİR. SHIHAN KENJI KUMAGAI’NİN öğretmeni NORIHIKO ICHIHASHI’DİR. Onun öğretmeni de O SENSEI MORIHEI UESHIBA’DIR. Ayrıca SHIHAN KENJI KUMAGAI üniversite yıllarında O SENSEI MORIHEI UESHIBA’DAN da dersler almıştır. Bu gün ülkemizde ve dünya genelinde resmi Aikido eğitimi verebilecek seviyede birçok AIKIDO DOJO’SU (Aikido eğitimi verilen yer) bulunmaktadır.